Musik är det bästa som finns

Cozy Coaching

Framsida livsguiden Baksida Livsguiden

Bandcoach

Cozy Coaching Band är ett coachningsprogram i hur man kan nå framgång, både som enskild artist och som band. Det är en modell för att stötta, hjälpa och coacha band/artister till självsäkerhet och professionalitet inom sitt yrke/hobby. Det här programmet bygger på fem grundteman, inte helt olikt coachningsprogrammet för ungdomar:

 • Mediahantering
 • Målstrategier
 • Kommunikation
 • Självkänsla
 • Prestationskontroll

Stjärnkurs

Nu finns det även en komprimerad variant av coachningen i form av en kurs. Stjärnkursen är en spännande och självutvecklande kurs för dig som vill slipa på dina inre talanger så att du kan blomma ut helt som artist. Kursen kan bidra till att du får den där extra knuffen som kan behövs för att komma vidare.

Det handlar mycket om att få hjälp med att lägga upp en tydlig och framåtsträvande strategi som man som band och/eller enskild artist kan behöva för att nå dit man vill. Många vill bara syssla med sin musik, vilket är rent självklart och precis det de ska göra. Men det finns andra bitar också som är minst lika viktiga för att nå framgång. Då kan det vara bra att få lite mer konkreta verktyg och framför allt en push i rätt riktning på hur man kan komma vidare.

Det är viktigt att sätta upp tydliga mål och delmål på vart man är på väg, hur man ska ta sig dit och vad man kan behöva på vägen för att uppnå det man vill. Det är också av stor vikt att tänka igenom vad man vill ha för budskap/roll som artist, vad man vill förmedla, till vem och varför. Likväl är det nödvändigt att man är väl förberedd på det som kan hända vid ett eventuellt genombrott och kunna hantera media och annan press.

Men viktigast av allt, och det som kanske gör den här kursen unik, är att den lägger fokus på att hitta sin trygghet och självkänsla inom sig. Det är till stor fördel om man kan lära sig att hantera och dämpa sin prestationsångest och kunna vila i vetskapen om att man alltid försöker göra sitt bästa. Helt enkelt att hitta tilliten till att man duger som man är, både som människa och artist. Det är verkligen en konst att kunna bekräfta sig själv och det man gör, oavsett andras gillande eller inte. Men lyckas man med det kan övriga hinder sedan te sig lätta att övervinna.

Stjärnkursen är förlagd på antingen tre tillfällen där vardera gång är tre timmar, kvällstid mellan kl. 17:00-20:00, eller över en intensiv helgdag, mellan kl. 10:00-20:00. Alternativt två helgdagar á 4,5 timmar per dag, mellan kl 12-16:30. Kursen varvas med föreläsningar, diskussioner, workshops och diverse konkreta övningar och aktiviteter. Processen pågår i tre olika steg; som enskild individ, som ett band i helhet och i samspel/erfarenhetsutbyte med andra musiker.

Kursledare är Coco Rosenfeld (coach, livsguide, författare, manager och ljudtekninker) som har tagit fram detta unika konceptet för att stärka band och artister i Sverige idag. Efter genomgången kurs får man även en sammanställd lista över viktiga kontaktuppgifter inom branschen (mycket är dock Stockholmsbaserat).

Innehåll:

 • Mediahantering
  • - Att etablera sig på marknaden, hur går man till väga?
  • - Att sticka ut ur mängden, hitta rätt bandkoncept
  • - Att hantera journalister m.m. och förbereda sig för intervjuer, fotoposér m.m.
  • - Kontakter och nätverk
 • Målstrategier
  • - Motivation och drivkrafter
  • - Visionera, sätta upp mål och delmål
  • - Inventera vad behöver jag/vi för att uppnå dit vi vill
  • - Målfokusering, göra strategiplan
 • Kommunikation
  • - Marknadsföring och reklam, vad, hur?
  • - Mitt/bandets budskap, vad vill vi förmedla, hur och till vilka och varför
  • - Empatisk kommunikation, rak och tydlig kommunikation inom bandet och med andra inblandade
  • - Kontrakt
 • Självkänsla
  • - Självreflektion, vad vill jag satsa/offra för att slå igenom
  • - Jag som artist, min roll och hur vill jag uppfattas
  • - Jag som privatperson, inventera mina styrkor och svagheter, vem är jag utanför mitt artisteri
  • - Bli bäst på att egoboosta = ge sig själv bekräftelse och kärlek
 • Prestationskontroll
  • - Att hantera sin prestationsångest
  • - Att hantera dåliga recensioner/ogillande av andra
  • - Att bli medveten om och respektera sina egna gränser
  • - Stresshantering och positivt tänkande
Coco Rosenfeld - cozycoaching@gmail.com