Du styr ditt eget liv

Cozy Coaching

Framsida livsguiden Baksida Livsguiden

Föreläsningar

 • Att hitta sin inre gnista och bryta negativa tankemönster, att se möjligheter istället för svårigheter, att ta kontroll över sitt liv och styra dit man själv vill
 • Att stärka självkänslan, konkreta övningar och metoder att arbeta med. Att hitta lust och inspiration och göra det man kan med det man har, se sina styrkor och potential
 • Metodik och hur man jobbar med aktiva värderingsövningar, tillitsövningar, samarbetsövningar, kommunikationsövningar, forum teater m.m
 • Drogkunskap (narkotika, alkohol och tobak); preparatkunskap, skadeverkningar, om beroende, varför man börjar, statistik (droganvändandets utveckling i Sverige och i övriga världen, dödsantal m.m), argument för och emot legalisering och harm-reduction, attityder i samhället, drogpolitik, hjälp och vård att få både som beroende och anhörig
 • Att hitta vägen till framgång och självsäkerhet som band/artist
 • Att arrangera musikevenemang, så som konserter, festivaler och mässor m.m
 • Att arbeta med coachning, att starta, bygga upp och driva coachingverksamhet för unga som behöver stöd
 • Att säga nej, gränssättningar och att vägra stå ut med kränkande behandling/ kallas fula ord
 • Social färdighet, att träna sig på rak kommunikation och samarbete med andra människor m.m.
 • Målfokusering, att jobba med tydliga och mätbara mål och delmål
 • Att starta och jobba med tjejgrupper; upplägg, innehåll m.m. Att jobba med unga tjejer rent generellt
 • Att starta och driva nattvandrarverksamhet, upplägg av utbildningsinnehåll m.m.
 • Unga utanför arbetsmarknaden, framgångsfaktorer för att motivera, stärka och vägleda arbetslösa ungdomar ut i arbetslivet
 • Sexuella övergrepp och symtomen, att upptäcka tidiga signaler och agera i tid. Hur man kan stötta och bemöta unga som varit utsatta
 • Tjejer och självskadebeteenden
 • Feminism och jämställdhet

OBS! Jag skräddarsyr gärna föreläsningar/kurser efter behov och önskemål

Coco Rosenfeld - cozycoaching@gmail.com